Мал тооллогын үр дүнд хийсэн танилцуулах судалгаа 2013

Нийтэлсэн: 2014 он 06 сар 09. 17 цаг 40 минут
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 2013 оны хувьд 6713 малтай өрхийн 1653.2 мянган мал тоолуулж өнгөрсөн оны мөн үеэс 234.0 мянган толгойгоор таван төрөл дээрээ өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс тэмээ 5803, адуу 8064, үхэр 2612, хонь 50995, ямаа 166537 толгойгоор тус тус өсчээ. 2013 оны эцэст 5173 малчин өрх байгаа нь өнгөрсөн оноос 42 өрхөөр өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 140-н мянгат малчинтай болж түүний дотроос хамгийн олон малтай өрхөөр Булган сумын улсын сайн малчин Ч.Одбаяр 2305 толгой мал тоолууллаа. Хамгийн олон малтай сумаар Номгон 197239, Гурвантэс сум 143640, Баяндалай сум 138201, Ханхонгор сум 127966, Ханбогд сум 126003 толгой мал тус тус тоолуулсан байна. Малын таван төрлөөр нь авч үзвэл тэмээгээр Ханбогд сум 21222, адуугаар Манлай сум 7230, үхрээр Ханбогд сум 3304, хониор Манлай сум 37669, ямаагаар Номгон сум 157462 толгойгоор тус тус тэргүүлж байна. Аймагтаа хамгийн олон малтай малчдыг малын төрлөөр нь авч үзвэл тэмээгээр Мандал-Овоо сумын малчин А.Батбуян 840, адуугаар Цогт-Цэций сумын малчин Н.Энхсайхан 369, Ханбогд сумын Б.Дэндэвсамба 197 үхрээр, хониор Булган сумын малчин Ч.Одбаяр 1001, ямаагаар Номгон сумын малчин Б.Золзаяа 1720 толгой малаар тус тус тэргүүлж байна. Харин Ханбогд сум нь тэмээн сүргээрээ аймагтаа болон улсад тэргүүлж байна.
Дэлгэрэнгүй

“Нотолгоонд суурилсан төлөвлөлт ба үр дүнд суурилсан удирдлага” сэдэвт бүсийн сургалт

Нийтэлсэн: 2014 он 05 сар 29. 09 цаг 40 минут
“Нотолгоонд суурилсан төлөвлөлт ба үр дүнд суурилсан удирдлага” сэдэвт бүсийн сургалт Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд 2014 оны 05 дугаар сарын 29-30 ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Уг сургалтанд Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар, ЭЗЯ, ҮСХ, Хөдөлмөрийн Яамдаас гадна Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговь, Баянхонгор, Өмнөговь аймгуудын төлөөллийн оролцоотойгоор 74 хүний бүрэлдэхүүнтэй амжилттай эхэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

“Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлд ангилал, код ашиглах нь” сэдэвт сургалт

Нийтэлсэн: 2014 он 05 сар 14. 15 цаг 45 минут
“Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлд ангилал, код ашиглах нь” сэдэвт сургалтыг 2014 оны 05 дугаар сарын 14 ний өдөр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Статистикийн хэлтсээс хамтран зохион байгууллаа.Уг сургалтанд 40 гаруй ААНБ-ын захирал,нягтлан бодогч, эдийн засагч нар оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал 2014 оны эхний 04 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2014 он 05 сар 09. 11 цаг 53 минут
Өмнөговь аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал 2014 оны эхний 4 сарын байдлаар. Төсөв, санхүү 2014 оны эхний 04 сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 4.9 хувиар буюу 825.8 сая төгрөгөөр давсан үзүүлэлттэй байна. Банк-мөнгө зээл аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй нийт 9 арилжааны банкуудад кассын орлого 267914.9 сая төгрөгт хүрч, зарлага 273571.4 сая төгрөг болсон байна. Зээлийн өрийн нийт үлдэгдэл 133019.7 сая төгрөг байгаагийн 2131.5 сая төгрөг нь чанаргүй зээл байна. Иргэдийн хувийн хадгаламж 83106.2 сая төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 23577.4 сая төгрөгөөр өссөн байна. Эрүүлмэнд 2014 оны эхний 4 сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр 447 хүүхэд мэндэлж, 111 хүн нас барсан нь урьд оны мөн үеэс төрөлт 15.4 хувиар буурч , нас баралт 6.7 хувиар өссөн байна. 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 12, харин 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 3 гарсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн ХГБХХ хамтран сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2014 он 05 сар 07. 09 цаг 53 минут
Засгийн газраас 2014 оныг “Гэр бүлийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбоотойгоор аймгийн Статистикийн хэлтсийн гэр бүлийн зөвлөлөөс “ Гэр бүлийн хайр” сэдэвт сургалт зөвлөгөөг аймгийн ХГБХХ-ээс хамтран 2014 оны 05 дугаар сарын 06 нд амжилттай зохион явууллаа.Уг сургалт, зөвлөгөөнд Статистикийн хэлтсийн хамт олон, ХГБХХ-йн хүүхдийн эрх хамгааллын ажилтан Золжаргал нар оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Мод тарих үйлсэд Өмнөговьчууд идэвхтэй оролцож байна

Нийтэлсэн: 2014 он 05 сар 05. 11 цаг 36 минут
Өмнөговь аймаг энэ жил бусад аймгуудаас хамгийн эрт буюу өнөөдөр “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Мод тарих үйлсэд Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 69 байгууллага идэвхтэй оролцож 5000-6000 орчим суулгац тарьж байгаа юм байна. Энэ жилийн мод тарих өдрийн онцлог нь төв сааднаас гадна Даланзадгад сумаас Улаанбаатар чиглэлд эхтэй орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 5 км хатуу хучилттай авто зам дагуу мод тарьж буй явдал юм. Энд мод тарьсан байгууллагууд өөрсдийн тарьсан модыг арчилж хамгаалах бөгөөд хоёр жилийн дараа хүлээлгэн өгнө. Ингэснээр цөлжилтөөс сэргийлэх, Даланзадгад сум руу орж ирэхэд ногоон байгууламжаар өнгө нэмсэн байх чухал ач холбогдолтой болох юм. Монгол улсад статистикийн алба үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн ажлын хүрээнд манай хэлстийн хамт олон 90 ширхэг модыг хамт олны хүчээр суулгалаа энэхүү 90 ширхэг модыг байнга арчилан хамгаалж ургуулж орон нутагт манай хэлтсийн нэртэй ойн зурвас бий болгох ажлыг эхлүүллээ.
Дэлгэрэнгүй

Засгийн газраас 2014 оныг “Гэр бүлийн жил” болгон зарласантай холбоотойгоор Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн гэр бүлийн зөвлөлөөс олон ажил зохион байгуулж байна

Нийтэлсэн: 2014 он 05 сар 05. 10 цаг 45 минут
Засгийн газраас 2014 оныг “Гэр бүлийн жил” болгон зарласантай холбоотойгоор Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн гэр бүлийн зөвлөлөөс олон ажил зохион байгуулж байгаагийн нэг болох “ Гэр бүлийн үнэ цэнэ” нэртэйгээр 1 сарын аяныг 4 сарын 29-өөс 5 сарын 29 нийг хүртэл зохион явуулж эхлээд байна.
Дэлгэрэнгүй

Архигүй Өмнөговь хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо.Бүх албан байгууллагууд архигүй амьдралыг уриалан идэвхтэй оролцолоо.

Нийтэлсэн: 2014 он 05 сар 01. 17 цаг 58 минут
Архигүй Өмнөговь хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр боллоо.Бүх албан байгууллагууд архигүй амьдралыг уриалан идэвхтэй оролцолоо. Манай хэлтсийн уриа "Статистик Хөгжилд Хөтлөгч Хүч" "Архигүй нийгэм Амьдралд Хөтлөгч Хүч" гэсэн уриатайгаар оролцлоо
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2018 оны 8-р сарын 15-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1233
  Хонины мах, кг 7500
  Үхрийн мах, кг -
  Ямааны ястай мах, кг 6500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2300
  Шингэн сүү, л 3500
  Ноолуур, кг 0
  Бензин, А-80 1745
  Бензин, А-92 1918
  Дизелийн түлш 2238

 

    Инфо График    

Шилэн данс

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ       үзэх
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫН ТУХАЙ       үзэх
АРХИВЫН ТУХАЙ       үзэх
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ       үзэх
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛ
      үзэх
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ       үзэх